Spela Elspelet
Frågor och svar
Elkontakt - Forum
Badrumsrenovering-malmo.nu
BTB-International.se
www.elektrikerstockholm.nu

Vi samarbetar även med:

  Hem   Årsmöten  Detta är Fera  Medlemmar Fakta  Länkar  Remisser  Utredningar  Föredrag 


 FERA är till för el-användarna

FERA bygger fortlöpande ut ett nätverk av intressenter, t ex konsumentorganisationer,
elleverantörer, elinstallatörer, tillverkande industri och konsultföretag. Intressenternas samlade erfarenheter och systemkompetens kommer el-användarna tillgodo genom FERAs information om rationell energianvändning, god innemiljö och god ekonomi.

FERA eftersträvar att vara ett komplement till den verksamhet som redan idag bedrivs av andra instanser. Ambitionen är att FERA ska betraktas som ett självständigt kompetenscentrum och en självklar remissinstans.

FERA deltar också i samhällsdebatten.

Auma.se - leverantör av ventiler, ställdon och servicetjänster .

FERA ger ut information, sammanställningar och analyser i bl a följande frågor:
 • Effektivare energianvändning
 • Elvärme
 • Värmepumpar
 • Komfort och miljö
 • Förändringar i regelverk inom hela uppvärmningsområdet, skatter, elpriser,
  finansiering och försäkring
 • Rationell elanvändning
 • Nordiskt samarbete i elvärmefrågor
 • Driftserfarenheter av olika energisystem
 • Statistikuppföljning