Spela Elspelet
Frågor och svar
Elkontakt - Forum
Badrumsrenovering-malmo.nu
BTB-International.se
www.elektrikerstockholm.nu

Vi samarbetar även med:

  Hem   Årsmöten  Detta är Fera  Medlemmar Fakta  Länkar  Remisser  Utredningar  Föredrag 

Vanliga frågor:

Frågor om vågkraft?
Hej. 
Jag heter Berivan och går i Hässelbyvillastadsskolan . jag har några frågor om vågkraft som jag skulle vilja få svar på så fort som möjligt om det gick . Jag vore tacksam om jag fick svaren via min email


Mina frågor:
Hur fungerar vågkraft? Hur får man ut energin man vill ha? Var finns det vågkraft område, natur? Vad finns det för för/nack delar med vågkraft? Är det miljövänligt? I så fall på vilka sätt? Är vågkraft vanligt i Sverige? Hur ser framtiden ut för vågkraft? Finns det några bestämmelser för vågkraft?
Mvh Berivan

Sv: Frågor om vågkraft

Hej Berivan,
Du har ställt ett antal frågor till FERA angående vågkraft. Vi sysslar mest med rationell användning av elektricitet och kan knappast besvara frågorna i detalj, men vi kan ge dig några tankar och uppgifter, som kan vara dig till hjälp.
1. Vågkraft kan vara vattnets rörelse upp och ner, men också havsströmmar och tidvattenströmmar. För att komma åt vågrörelsernas energi utnyttjar man flytkroppar, flottörer, som får guppa med vågorna. Genom att förankra flytkroppen i en fast punkt, i till exempel havsbottnen, kan lägesenergin hos
flytkroppen överföras till rörelseenergi i en turbin, som i sin tur får driva en elgenerator. Havsströmmar och tidvattenströmmar fungerar som i ett vanligt vattenkraftverk, där vattnet tvingas in i kanaler för att driva turbiner och därmed elgeneratorer.

2. Elkraften från elgeneratorerna samlas upp i kablar för anslutning till elnäten.

3. Vågkraft finns längs kusterna i länder där våghöjden är betydande. Tidvattenkraftverk finns där tidvattnet av naturen tvingas in i trånga vikar, som är lätta  att förse med dammar. Kraftproduktion från havsströmmar planeras där strömmarna går genom sund eller mellan närbelägna öar.

4. Fördelarna är att vågkraften inte bidrar till växthuseffekten. Nackdelarna är att vissa havsvikar stängs av för annan verksamhet och att anläggningarna är dyrare än vanliga kraftverk

5. Vågkaften anses vara miljövänlig. Den ingår i naturens kretslopp.

6. Vågkraft används inte i Sverige än, förutom i experimentanläggningar.

7. Vågkaft bedöms utbyggbar i någon omfattning i de länder där kust- och havsförhållandena är gynnsamma för sådan utbyggnad.

8. Det finns säkert bestämmelser för vågkraft, men jag har inte sett några.
Hälsningar
FERA

Frågor om miljön?

Hej,
Jag har några frågor ang. miljön...

vilka olika sätt påverkar människan miljön genom sin energianvändning?
Vilka
stora miljöproblem är kopplade till vår energiproduktion?
Vilka olika skador ger miljöproblemen?

och några om energianvändning?
Vilka
stora miljöproblem är kopplade till vår energiproduktion?
Vilka olika skador ger miljöproblemen?

Tack på förhand!
Mia


Sv: Frågor om miljön

Hej Mia!
Du har ställt tre frågor till oss om miljön. FERA verkar för rationell användning av elektricitet och kan begränsar därför svaren till elanvändning och elproduktion. Människan måste använda energi för att överleva. Användningen påverkar miljön, men människan är också en del av miljön. Människan utnyttjar naturen för sin egen skull och ingår i kretsloppet. Dessvärre finns också en negativ påverkan på naturen. Människan skövlar skogar, skapar öknar, torrlägger floder och ödelägger sjöar etc, för att skapa förutsättningar för sitt eget liv. Människan använder elektricitet för att öka sin komfort och sin produktion av livsnödvändiga varor. Länder med dålig tillgång till elkraft är alltid mycket fattiga. Det finns inga välutvecklade länder som inte har riklig tillgång till elektrisk kraft. De rika länderna är överlag mycket oroade över att tillgången på elkraft kan komma att begränsas. Elproduktion har dock negativa miljöeffekter i länder som eldar kol, olja och naturgas för att producera el. Förbränning av fossila bränslen bidrar till försurning av luften och vattendragen samt till växthuseffekten. Sur miljö skadar även infrastrukturen, inte minst statyer, husfasader och andra konstruktioner. Den sura miljön i Sverige kommer utifrån genom luftströmmar från länder med stora utsläpp av svavel- och kväveoxider.  Elproduktionen i Sverige är i det avseendet ren. Vi producerar nästan all elenergi i vattenkraftverk och kärnkraftverk, som inte försurar eller bidrar till växthuseffekten. Vi importerar dock en del elkraft från kolkraftverk, vilket gör att även svenska elkonsumenter genom sin elförbrukning medverkar i miljöförstöringen. Produktionstekniken förbättras tack och lov hela tiden. Så småningom kommer föroreningarna från fossilförbränningen i kraftverken att bli helt eliminerade.  
Hälsningar
FERA

För- och nackdelar med olika energiformer?
Hej!
Jag håller på med ett skolarbete och undrar om du skulle kunna svara på vad
det finns för, för- och nackdelar med värmeenergi, lägesenergi och rörelseenergi?
Mvh Ida

Sv: För- och nackdelar med olika energiformer
Hej Ida!
Du har ställt en fråga till FERA enligt rubriken. Värme-, läges- och rörelseenergi är neutrala energiformer. Det är först vid övergångar mellan energiformerna som det kan uppstå konsekvenser, som kan beskrivas som för- eller nackdelar. Föreslår att Du går in på www.elkontakt.nu och kollar på ”frågor och svar”.
Hälsningar
FERA
Sveriges energikonsumtion?
Hej!
Hur har Sveriges energiproduktion och energikonsumtion förändrats i ett
historisk perspektiv från 1900 till idag. Gärna i procent. Tacksam för svar!
Younis Qaderi, elev på Lindboskolan i Hallstahammar.

Sv: Sveriges energikonsumtion

Hej Younis Qaderi!
Du har frågat FERA om förändringen av energiproduktion och energikonsumtion sedan år 1900. Ökningen är enorm. Om Du menar elenergi handlar det om en faktor tusen gånger. Vi tror att Statistiska Centralbyrån kan hjälpa Dig med korrekta uppgifter. Byrån har adressen
www.scb.se

Hälsningar
FERA

Frågor om olja?
Hejsan Fera!
Jag skulle vilja veta hur man utvinner energi ur olja?
Tack på förhand! Emmy Åhs

Sv: Frågor om olja

Hej Emmy!
Tack för att Du vänder till FERA med Dina frågor. FERA verkar för rationell användning av elektricitet och vi hänvisar Dig därför i det här fallet till Svenska Petroleuminstitutet. Det har adressen
www.spi.se
Hälsningar
FERA

Frågor om värme?
hej!
Jag är en tjej som håller på med ett projekt om värme.
Jag har några frågor jag skulle vilja ha svar på:
-I vilken enhet anger man stora energimängder, tex. den totala
energiförbrukningen i landet? Både namn o förkortning, tack! 
- Hur går det till att uppvärma en fastighet med fjärrvärme? 
- vad är nackdelarna med det och fördelarna?
Tack på förhand! :D
//Sanna

Sv: Frågor om värme

Hej Sanna!
Du har ställt två  frågor till oss. En om enhet som anger stora energimängder och en om hur man värmer en fastighet med fjärrvärme. FERA sysslar med elanvändning och i vår värld anges stora elenergimängder i TWh= Terawattimmar= 1 terawattimme = 1 TWh = 1000 miljoner kWh = 1 miljard kWh. Sveriges årliga elproduktion uppgår till ca 150 TWh. 


Då det gäller fjärrvärme föreslår vi att Du vänder Dig direkt till Svenska Fjärrvärmeföreningen på adress:
www.svenskfjarrvarme.se/
Hälsningar
FERA

Energikällor förr?
Hej.
Jag undrar vilka energikällor man använde förr i tiden? Vilka är fossila bränslen?
Mvh// Jacob

Sv: Energikällor förr

Hej Jacob!
Om Du med förr i tiden menar elektricitetens tidiga år, dvs slutet av 1800-talet och början av 1900- talet, så användes för elgenerering i första hand kol. Man eldade kol för ångproduktion. Ångan fick driva ångturbiner, som i sin tur drev elgeneratorer. Anläggningarna fanns bara i de stora städerna och producerade likström. Stadsgas användes för belysning och matlagning.
Ute på landsbygden kom man att använda vattenkraft för elproduktion redan tidigt. Det handlade om mycket små kraftverk i oreglerade flöden. Den stora kraftutbyggnaden bekostades av storindustrin och staten. Industrin behövde elkraften i fabrikerna och staten för att elektrifiera järnvägarna. Oljekraftverken kom på 1950- talet och kärnkraften på 1970- talet. Med fossila bränslen menas olja, kol och naturgas. En del menar att även torv ska kallas fossil, eftersom den byggts upp under så många år och återbildas mycket långsamt.
Hälsningar
FERA

Vattenkraft?
Hej,
Vad gör vattenkraftverken åt:   

* Uttorkningen av älvar och sjöar, när vattnet vid "dammluckorna " släpper efter för mycket vatten?
*Översvämningarna som eventuellt uppstår vid regnperioder och perioder då inte allt för mycket energi går åt?

Jag och två till jobbar med ett grupparbete i skolan och skulle behöva få svar på dessa frågor. Vi ska i klassen sitta i debatt och diskutera energifrågor, och våran grupp ska prata för vattenkraften.
//Sebastian

Sv: Vattenkraft

Hej Sebastian!
Vattenkraftverken är av två slag. Den ena typen, strömningskraftverk, påverkar inte vattenflödet alls utan producerar el när vattnet rinner.

Den andra typen, som gäller alla stora vattenkraftverk, samlar upp vattnet i dammar och magasin. Detta för att produktionen ska kunna regleras och styras. Ovanför dammen hålls vattennivån på en konstant nivå. Nedanför dammen är älvfåran torrlagd. Vattnet, som passerar kraftverkets turbiner släpps ut något längre ner. Älvfåran återfår således sitt vatten. Flödet blir konstant, dvs det följer inte de normala variationerna. Om kraftverken inte klarar att konsumera allt vatten som samlats i magasinen (dammarna) släpps vattnet vidare genom dammluckorna. Då ökar flödet och det kan bli översvämningar. Detta är dock mycket ovanligt. Normalt klarar magasinen att samla upp flödet.

Torrläggningen av älvfårorna är begränsat av vattendomar. En viss mängd vatten ska släppas ut i älvfåran oberoende av produktionsläget. Man pratar skämtsamt om ”turistvatten”.
Med vänlig hälsning
Fera

Vågkraft?
Hej, jag håller på med ett skolarbete i engelskan om  vågkraft. I och med att vågkraft är ett relativt ny energikälla, så är det svårt att hitta fakta. därför har jag en del frågorna till er angående vågkraft. 
1, Hur fungerar det?
2, Vilket kretslopp kommer det ifrån?
3, Vilka är för och vilka är nackdelarna?
4, skulle det fungera att ha det i Sverige?
Skulle vara bra om jag kunde få svar genom e-mail, tack på förhand.
/ Louise.

Sv: Vågkraft

Hej Louise!
Du har ställt en fråga till FERA om vågkraft. Vår specialitet är rationell användning av elektricitet. Vi vill ändå ge Dig ett svar på Dina frågor.
1.Vågkraft för elproduktion bygger på att vågtoppen har en vattenvolym som har lägesenergi i förhållande till en fast punkt i t ex havsbotten. Lägesenergin utnyttjas genom att flottörer eller liknande flytkroppar rör sig i förhållande till den fasta punkten i havsbotten eller någon annan fast punkt. Rörelsen driver en rotor, som i sin tur driver en elgenerator. Den generade elströmmen samlas upp i kablar för transport till land för vidare elöverföring.

2.Vågornas rörelse skapas av solenergin och dess påverkan på havsströmmar och vindar. Tidvattenkraftverk är en speciell form av vågenergi, som orsakas av månens gravitationskraft.

3.Fördelar är att vågkraften inte bidrar till växthuseffekten. Nackdelarna är kostnaderna, som ligger högt över nivån för normala kraftslag.

4.Rent tekniskt skulle vågkraften kunna fungera även i Sverige. Vågor finns där det finns hav. De ekonomiska förutsättningarna för vågkraft är för närvarande inte särskilt gynnsamma.
Med vänlig hälsning
Fera

Värmekraftverk i Sverige?
Hej jag undrar var man hittar värmekraftverk i Sverige, världen, lite om historiken, var de kommer ifrån och vem som uppfann det.
Jag förstår inte riktigt från hemsidan men var hittar jag svaret sedan? tack på förhand //sofia
Sofia Frögelius

Sv: Värmekraftverk i Sverige

Hej Sofia!
Du har frågat FERA om värmekraftverk. Sådana kraftverk värmer upp vatten till ånga. Ångan driver en ångturbin, som i sin tur driver en elgenerator.
Bränslet kan vara kol, olja, naturgas, torv, trädbränsle, flis, avfall och annat sådant som går att elda. När man började producera el i kraftverk för ca 125 år sedan var det i regel fråga om koleldade anläggningar i större städer. Dessa kolkraftverk byggdes upp över hela den industrialiserade världen. Sedan började olja utnyttjas  och i många länder naturgas. Kärnkraftverk är också värmekraftverk, fast då värms vattnet upp av kärnkraftreaktorer. Ångan hanteras som i andra värmekraftverk. Gaskraftverken var från början konstruerade så att gasen hettades upp och skickades genom gasturbiner, som fick driva elgeneratorerna. Tekniken är densamma som används i jetmotorer i flygplan. Numera kompletterar men gasturbinerna med ångproduktion från den heta gasen. Därigenom  får man ut ytterligare energi ur gasen. Tekniken används som sagt över hela världen. Jag vet inte vem som ”uppfann” värmekraftverken. James Watt var ju bra på ångmaskiner, vilket är en bra början om man ska generera el. För att krångla till det kan vi berätta att det också finns kraftvärmeverk. Dessa producerar varmvatten till fjärrvärmesystem plus ånga för elproduktion. Bränslena är desamma som för värmekraft. Värmekraft är en helt dominerande kraftkälla för elproduktion i hela världen. Dominansen är så stor att man numera satsar stora resurser på att utveckla alternativa så kallade förnyelsebara kraftkällor, vattenkraft, vindkraft, solkraft, biobränslekraft etc. De flesta länder har inte en så stor andel vattenkraft i sina system som till exempel Sverige (50%). 
Vill Du läsa mer om värmekraft föreslår jag att Du går till
www.svenskenergi.se/energifakta/fossila.htm 
Där finns mycket intressant.
Med vänliga hälsningar
FERA

Sveriges elförbrukning i jämförelse med världens elförbrukning?

Hej.
Hur stor del står Sverige för när det gäller elförbrukning av den totala förbrukningen i världen?

/emma


Sv: Sverige elförbrukning i jämförelse medvärldens elförbrukning

Hej Emma!
Du har frågat FERA om Sveriges elförbrukning i relation till världens elförbrukning. FERA har inte något direkt svar på din fråga utan hänvisar till Statistiska Centralbyrån:
www.scb.se Som beräkningsexempel kan vi utgå ifrån det faktum att Sverige förbrukar 3.8% av elförbrukningen i USA. Om USA i sin tur förbrukar 3.8% av världens elförbrukning, vilket är fullt tänkbart, blir Sveriges andel 3.8% av 3.8% dvs 1.4 promille(0.14%). Om USA i stället förbrukar 10% av världens elförbrukning blir vår andel knappt 4 promille(0.4%). Sverige är ett litet land.
Med vänlig hälsning
Fera

Vattenkraft och solkraft?
Hej fera
1: Vilka för-nackdelar har vattenkraften för människor och djur? 
2:Vilka för-nackdelar har solkraften för människor och djur? 
MVH Matilda Åhlund

Sv: Vattenkratft och solkraft

Hej Matilda!
Du har frågat oss om för- och nackdelar med vattenkraft och solkraft för människor och djur. Frågorna tangerar området allmän filosofi och där är vi inte speciellt kunniga. Vattenkraft och solkraft tillhör de förnyelsebara kraftkällorna och har därför mycket liten påverkan på människor och djur jämfört
med hur miljön skulle vara utan dessa kraftkällor. Människorna vinner ju på att tekniken ger oss möjlighet att utnyttja sådan naturliga kraftkällor. Nackdelarna är snarast att kraftanläggningarna försvårar för den som vill vistas i en helt opåverkad natur. Det gäller kanske mest för djuren. Som sagt, det är ett filosofiskt ämne och vi kan nog inte ge Dig särskilt mycket hjälp.
Med vänlig hälsning
Fera

Biobränseln?

hej hej!!
Jag skulle behöva veta lite nackdelar om biobränslen till ett arbete som jag ska lämna in. Om ni har lust så skulle ni kunna skicka ett svar till bajen12@hotmail.com
tack på förhand // Richard


Sv: Biobränslen

Hej Richard!
FERA verkar mest inom området rationell användning av elektricitet och har därför inte samlat på sig så mycket kunskap om t ex biobränslen. Data om biobränslen hittar Du t ex hos biobränsleföreningen, www.svebio.se eller hos energimyndigheten, www.stem.se  

Enligt vår spontana uppfattning ligger nog nackdelen med biobränslen i hanteringen och vid förbränningen. Råvaran finns utbredd över stora områden, vilket kräver stora maskinella insatser för skörd, ihopsamling och transporter. Dessa maskiner drar fossila bränslen och bidrar därmed till utsläpp av växthusgaser.
Om biobränslet består av skogsavfall försvinner också en del av skogsgödslingen. 
Vid förbränning alstras rök, som kan lukta, och aska, som måste tas om hand.
En nackdel är också att det krävs stora bränslevolymer, som ska lagras. Biobränslen har väsentligt lägre energiinnehåll än t ex olja. Vid elproduktion blir också mängden el i förhållande till rå varuvolymen mycket lägre än vid elproduktion från vatten- och kärnbränsleanläggningar.
Å andra sidan finns det fördelar med biobränslen, men dem frågar Du ju inte efter.

Hälsningar
FERA

Nackdelar och fördelar med vattenkraft?
Hej Fera
Vad är det för nackdelar och fördelar med vattenkraft??
mvh.nina

Sv: Nackdelar och fördelar med vattenkraft
Energikällor?
Hej Fera,
Jag har några frågor om energikällor som behövs i mitt
energiprojekt som ska lämnas in
nästavecka.hoppas att du ska svara på de så
snabbt .jag vill ha kortfattat :)  
1.vilka energikällor använder vi i Sverige?ska beskrivas kort.jämför nackdelar och fördelar för miljön.
2.hur riksdagens mål om kärnkraftsavveckling skall nås. hur ska vi få
tillräckligt med elektricitet för våra behov?
mvh helin

Sv: Energikällor

Hej!
Du har frågat FERA om energikällor. FERA arbetar mest med elektricitetens rationella användning, men belyser också energifrågor i stort. Det snabbaste sättet att få Dina frågor behandlade är nog att gå till www.elkontakt.nu och kolla det som finns på länken ”frågor och svar”.
Hälsningar
FERA

Elanvändning?
Hej.
Jag examensarbetar inom kraftsystemområdet och skulle behöva ha hälp med att få information hur elförbrukningen ser ut rent geografiskt i Sverige, detta ligger till grund för att kunna bygga en generator lastmodell.
MVH: Daniel

Sv: Elanvändning

Hej,
Jag rekommenderar Svenska Kraftnät. De vet ju hur mycket energi de flyter genom stamstationerna på 400 och 220 kV:s näten. Och behover man förfina belastningsringarna ytterligare så kan man ju kontakta regionnätföretagen och fråga efter "flytet " genom 220/130 kV:s stationerna.

Birger Eriksson
Svensk Energi
Nätenheten
101 53 Stockholm

Med vänliga hälsningar
FERA

Kärnkraft/kärnenergi?

Hej,
Jag har några frågor om kärnkraft/kärnenergi hoppas att ni kan svara på mina frågor så snabbt som möjligt.
Här kommer frågorna:
1. Hur utvinns energin tekniskt? För och nu?
2. Finns kärnkraf/kärnenergi i Sverige? Var? I hur stor mängd? Importeras den, i så fall varifrån? Hur stor del av Sveriges energiproduktion utgör kärnkraft/kärnenergi?

Jag blir jätte tacksam om ni kunde svara på mina frågor.

Med vänliga hälsningar!

Susanna


Sv: Kärnkraft/kärnenergi

Hej Susanna!
Du har frågat oss om kärnkraft/kärnenergi. FERA arbetar mest med rationell användning av elektricitet, men kan även förmedla någon kunskap om det Du frågar efter. Kärnenergin finns i atomkärnorna. Genom att i en kärnkraftreaktor bombardera s.k klyvbart uran med neutroner klyvs uranatomerna och omvandlas till lättare atomer. Samtidigt frigörs energi, som utnyttjas för att värma vatten till ånga. Ångan driver ångturbiner, som i sin tur driver elgeneratorer. Slutprodukten är alltså el.
Någon annan teknik har ännu inte kommit till praktisk användning. Försök pågår att utnyttja kärnbränslet på ett effektivare sätt, men man befinner sig fortfarande på experimentstadiet.
Sverige har använt kärnkraft sedan mitten av 1960- talet. Den stora utbyggnaden kom på 1970- och 1980- talet. Vi har haft som mest 12 reaktorer i drift. De två reaktorerna i Barsebäck har stängts. Kvar finns alltså 10 reaktorer. De finns i Ringhals utanför Varberg (4 stycken), Forsmark (3 stycken) och Simpevarp norr om Oskarshamn (3 stycken). Den installerade effekten är ca 9000 MW, vilket räcker till för att tillgodose 50% av det svenska elbehovet. Råvaran, dvs uranet importeras från olika håll. Jag vet inte exakt hur mycket som kommer från olika länder, men uran till kärnkraftverk kan köpas från t ex USA, Canada och Ryssland.

Med vänliga hälsningar
FERA

Geotermisk energi?
Vad finns det för fördelar och nackdelar med geotermisk energi? Var kan jag hitta bilder som har att göra med geotermisk energi? Jag ska redovisa om och debattera för geotermisk energi, och skulle bli mycket nöjd om jag kunde få ett svar snarast.
/ sandra
nv1d  

Sv: Geotermisk energi

Hej Sandra och tack för att Du kommit Dig till oss med Dina frågor!
FERA arbetar mest med rationell användning av elektricitet och inte så mycket med elproduktion.
Vi har därför svårt att ge Dig några bra svar. Försök med nätet, där finns mycket om geotermisk energi. Jag har själv sett hur geotermisk energi används på Island, där jordens glödande inre värmer upp det grundvatten, som sipprar ner i berggrunden. Jordens höga temperatur i detta skikt hettar upp vattnet så att det omvandlas till ånga förutom varmvatten. Ångan tas till vara för elproduktion och varmvattnet för att värma hus, simbassänger, lokaler m.m. Fördelen för islänningarna är att denna typ av energi är lättåtkomlig och därmed billig. Nackdelarna är att de bästa källorna är utnyttjade och att nya är dyrare att komma åt. Förmodligen kommer man också att på lång sikt kyla ner källorna, som därmed ger lägre temperaturer på vattnet och ångan. Det är dock skönt med detta varmvatten i alla bassängerna och i Blå Lagunen, där vattnet inte är blått, utan snarare vitt och ogenomskinligt, siktdjupet är ca 1 mm .

Det finns naturligtvis andra platser på jorden där ytskiktet ligger nära glöden och där geotermisk energi utnyttjas. I länder som Sverige måste man borra väldigt djupa hål för att nå ner till erforderliga temperaturer och detta är alltför dyrt i dagsläget. I Lund drevs för ett par år sedan ett borrprojekt för att komma ner till de höga jordtemperaturerna, men resultatet blev negativt och försöket avbröts.

Som sagt, vi är inte specialister på detta utan hänvisar till nätet.
Med vänliga hälsningar
FERA

Norrlandsälvarna?
Hejsan..
Jag har lite frågar som jag skulle helst behöva få svar på tills imorgon 25/ 11.. skulle uppskatta det väldigt mycket..
Norrlandsälvarna!
De fyra Norrlandsälvarna (Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven)borde de få användas för produktion av vattenkraft? Varför eller varför inte? Biobränslen? Vad kan det finnas för skäl till att vi hittills inte har använt biobränslen till något annat än uppvärming
Tack på för hand..
Mvh Jasemin

Sv: Norrlandsälvarna

Hej Jasemin!
Jo, riksdagen har beslutat att de fyra ”orörda” norrlandsälvarna, som Du räknat upp, ska förbli orörda. Man vill att naturen i och kring älvarna ska vara kvar i sitt naturliga skick. Biobränsle används till produktion av ånga, varmvatten, el, fjärrvärme och som drivmedel för fordon för att nämna några exempel. Om Du går in på nätet och letar efter Svebio, så hittar Du säkert fler användningsområden. 

Hälsningar
FERA

Anslutningsavgift?
Hej, jag undrar hur mycket det kostar att ansluta en bostad som ligger 1,2 km från nuvarande transformator? Finns det någon fast avgift?
/Håkan

Sv: Anslutningsavgift

Hej Håkan!
Den ende som kan ge ett korrekt svar på Din fråga om anslutningsavgift är det bolag som äger elnätet och som ska svara för anslutningen. Här finns inget alternativ. Elnätsbolaget har monopol på anslutningen.
Hälsningar
FERA

Elförbrukning?
Hej! 
Jag skulle behöva få reda på hur stor del av vår elförbrukning som tas
från de olika kraftkällorna (kärnkraft, vattenkraft etc.).
mvh P

Sv: Elförbrukning

Hej Pernilla!
Vi brukar säga att hälften av elförbrukningen täcks av kärnkraft och andra hälften av vattenkraft. Vill man titta mer i detalj på statistiken är det bästa att vända sig direkt till Statistiska Centralbyrån (SBC) med adress:
www.scb.se
med vänliga hälsningar
FERA

5 frågor om kärnkraftverk??
Hejsan! 
Vi är fyra stycken som arbeta med ett skolarbete om kärnkraft. Vi skulle gärna vilja ha svar på dessa frågor: 1, Vad finns det för nackdelar & fördelar med kärnkraft? 2, Hur gör man med lagringen nu, och vad skulle man kunna göra med den? 3, Vad kan indviden, samhället och politiker göra för att förebygga/ta bort kärnkraft? 4, Kan man göra något åt strålningen? 5, Avger Sveriges kärnkraft mest strålning i Europa?
Tack på förhand!

Sv: 5 frågor om kärnkraftverk
Hej Loan!
FERA arbetar med elektricitetens rationella användning men svarar gärna på frågor om kärnkraft också.
1)Fördelarna med kärnkraft är att den är utsläppsfri, dvs bidrar inte till växthuseffekten, lätt att styra och kostnadseffektiv. Kärnkraften är pålitlig, relativt billig och mycket rigoröst kontrollerad. Ingen industri i hela världen är så kontrollerad i hela sin livscykel. Varje komponent, även på skruv- och mutternivå, är dokumenterad från gruva till slutförvar. Varje gram av uranoxid är under fullständig kontroll. Nackdelarna är att anläggningarna är stora och att de kräver ständig kontroll och tillsyn av myndigheterna. Avfallet kräver noggrann hantering och får inte spillas eller hamna i orätta händer. Dessutom ska avfallet kunna hanteras säkert under tusentals år.

2)Avfallet från kärnkraftanläggningarna är volymmässigt inte särskilt anmärkningsvärt med tanke på hur mycket elenergi som de genererar. Det låg- och medelaktiva avfallet deponeras i ett utrymme under havet utanför Forsmark. Lagret är öppet för besökare och jag rekommenderar ett besök. Det är helt ofarligt att besöka anläggningen. Det högaktiva avfallet lagras i CLAB (Centrallagret för radioaktivt avfall AB), som ligger i anslutning till kärnkraftverket i Simpevarp (Oskarshamns kommun). Även här rekommenderar jag ett studiebesök. Ett sådant kan lämpligen kombineras med ett besök vid Äspölaboratoriet, som arbetar med slutförvaret av utbränt kärnbränsle. Den metod som beslutats för slutförvar är att kapsla in bränsleresterna och placera dem 500 meter under jord samt tillsluta förvaret så att det radioaktiva materialet inte någonsin når biosfären.

3)Kärnkraften finns och utnyttjas på ett effektivt och miljömässigt sätt. Samhälle och politiker har accepterat att kärnkraften utnyttjas för elproduktion men har också beslutat att vi inte ska öka kärnkraftberoendet genom att bygga nya kärnkraftverk. Kärnkraften ska avvecklas när den inte längre är ekonomiskt lönsam eller inte uppfyller ställda säkerhetskrav. Barsebäck är avvecklat av politiska skäl och inte på grund av ekonomiska eller säkerhetsmässiga orsaker. Individen kan påverka kärnkraftanvändningen genom att minska sin elanvändning.

4)Den radioaktiva strålningen från kärnkraftverken begränsas till reaktorhärden och det utbrända bränslet. Strålningen når inte utanför anläggningen, utom vid svåra haverier, som i Tjernobyl. Tack och lov har vi inte haft några sådana sedan dess. Den strålning som kan uppmätas vid kärnkraftverken kommer från den naturliga bakgrundsstrålningen, som vi har oberoende av kärnkraften. Radioaktiv strålning har människan utsatts för under hela sin existens. Den är dessutom lägre nu än för miljoner år sedan. Strålningen från kärnkraftverken kan man minimera genom barriärer. Det är inte särskilt svårt. Den naturliga radioaktiva strålningen kan man inte påverka på annat sätt än att stänga in sig någonstans, där strålning inte förekommer. Detta är dock helt onödigt. Strålningen är inte farlig i den mängden.

5)Kärnkraften i hela världen avger ingen märkbar strålning någonstans. Svenska kärnkraftverk är dessutom världens säkraste med mycket goda driftresultat.
med vänliga hälsningar
FERA

Solceller och solfångare??

Hej! 
Jag
undrar vad du skulle föredra solceller eller solfångare, vad är effektivast och varför? om man bor i norrland! tacksam för svar!
Lindasjoberg81@hotmail.com


Sv: Solceller och solfångare
Hej Linda!
Solceller används endast för elproduktion. Solfångare producerar varmvatten och ånga. Solceller och solfångare konkurrerar således inte med varandra. Elen från solceller är dyr om man tittar på kostnaden för genererad kWh, men är ändå bra för den som vill ladda batterier för TV och kylskåp på fritidsbåten eller den från elnätet isolerade sommarstugan. Solfångare ger varmvatten på ett effektivt sätt. Även den varmvattenproduktionen är dyrare än att värma vatten på traditionellt sätt. Men många tycker det är värdefullt att utnyttja solen på detta sätt.
Gemensamt för solceller och solfångare är att de bara producerar när solen skiner eller himlen är ljus. Det behövs alltså inte klart solsken för att de ska fungera. Norrland är sannolikt för mörkt halva året för att solceller och solfångare ska vara effektiva, men på sommaren är det å andra sidan väldigt ljust där hemma i vackra Norrland.
Hälsningar
FERA
 För- och nackdelar med vindkraft??

Hej,
Jag undrar vad det är för för- och nackdelar med vindkraft? 
Mvh Robin


Sv: fö- och nackdelar med vindkraft

Hej Robin!
Du har frågat FERA om för- och nackdelar med vindkraft. Vi sysslar mest med elektricitetens rationella användning, men hjälper gärna till med att besvara Dina frågor också, så gott vi kan.
Vindkraftens fördelar:

 1. Vind finns överallt och att utnyttja den för elproduktion leder inte till någon ökning av växthuseffekten, nedsmutsning eller annan sådan negativ miljöpåverkan
 2. Tekniken är väl beprövad, fungerar och kräver inga onormala underhålls- och reparationskostnader. Aggregaten är lätt att sätta upp och ansluta till elnäten. Serietillverkning över hela världen leder till stordriftsfördelar och därmed på sikt till sjunkande tillverkningskostnader.
 3. För den som tycker om snurrande propellrar mot horisonten eller kustlinjen är vindkraften att se som en miljömässig förbättring

 Vindkraftens nackdelar:

 1. Vinden har mycket lågt effektvärde, vilket gör att det krävs många vindkraftaggregat för att få till stånd betydande elproduktion. Således krävs det upp emot 5 000 vindkraftaggregat av normal storlek för att motsvara effekten i det nedlagda Barsebäcksverket
 2. Vindkraften går inte att styra i produktionssystemet. Det blåser när det blåser. Därför måste man statistiskt sett tillhandahålla 80% procent av den installerade vindkrafteffekten i andra, mer lättreglerade kraftaggregat ( t ex vattenkraft) för att klara elproduktionen när det inte blåser.
 3. Kostnaden för vindkraft är mycket hög i jämförelse med konkurrerande kraftslag. Utan stora subventioner från staten skulle inga vindkraftverk byggas, åtminstone inte kommersiellt.
 4. Vindkraftsparker kräver mycket stora ytor på grund av vindens låga effekttäthet.
 5. Vindkraftverken bullrar och syns. Den som inte tycker om snurrande och något bullriga propellrar i skyn upplever vindkraftaggregaten som miljöstörande.

Hoppas detta ger Dig underlag för egna funderingar.
Mvh / Fera

 Vågkraft?

Hej 
jag heter Lillemor Svensson och går på Diö skola.
Jag skulle gärna vilja veta lite om vågkraft.
Svara gärna snabbt för jag ska snart redovisa mitt arbete i skolan.
Kram Lillemor Svensson 9a.


Sv: vågkraft

Hej Lillemor!
Du har ställt en fråga till FERA om vågkraft för elproduktion. FERA verkar för elektricitetens rationella användning och har ingen djupare kunskap om just vågkraft. Dock vet vi att vågkraften har mycket stor potential för elproduktion. Forskning och utveckling av tekniken försiggår i den del av världen som har kuster vid stora hav. Principen är mycket enkel. Vågorna höjer och sänker sig och den teknik man studerar bygger på att flytkroppar (flottörer) överför rörelsen till en turbin och/eller generator.
Vill Du läsa mer kan Du t.ex kolla:
www.ownpower.se/wave.html
eller
www.miljomagasinet.se/dokument/nytt/bojar.htm

Mvh / Fera

 För - och nackdelar med torv?

Hej Fera!
Vad finns det för för- och nackdelar med torv?
Mvh Elena


Sv: för- och  nackdelar med torv

Hej,
Du har frågat oss om för- och nackdelar med torv som energikälla. FERA ägnar sig mest åt elektricitetens rationella användning och inte så mycket åt elproduktion. Vi utgår ifrån att Du frågar om torv för elproduktion. Användning av torv för att generera el är mycket obetydlig. Torv används mest för produktion av fjärrvärme. Fördelen med torv är att den finns i riklig mängd inom Sverige och angränsande länder. Tillgången är stor. Den är lätt att finna och kräver ingen svår teknik för att utvinna. Nackdelarna är att torvutvinningen förstör stora arealer med viktig fauna. Torvmossar bildas dessutom mycket långsamt, så långsamt att torven betraktas som fossil i likhet med olja och kol. Eldning med torv bidrar således till växthuseffekten. Skördearealerna är dessutom stora och kräver betydande insatser med bensin- eller dieseldrivna fordon och maskiner. Frakten från torvmossarna till förbrukarna kräver också transportinsatser. Det handlar om stora volymer.Om Du är intresserad av torv kan Du vända Dig till torvproducenterna på adress:www.torvproducenterna.se/
Mvh / Fera

 Nackdelar med vattenkraft?

Hej Fera!
Vad har vattenkraft för nackdelar?
Mvh Malin


Sv: nackdelar med vattenkraft

Hej,
Kul att Du vänder Dig till oss igen med Dina frågor. FERA ägnar sig mest åt elektricitetens rationella användning, men svarar gärna på andra frågor också inom ämnesområdet. Då det gäller elproduktion är det få nackdelar med vattenkraft. Tydligast är dess påverkan på älvarnas forsar, som tystnar. Dessutom tillkommer de viktiga vattenmagasinen, som ska fördela vattentillgången under året och som kräver uppdämning av stora arealer. De stora sjöar som uppstår vid högvatten är vackra att se på, men när de är tömda på sitt innehåll kan skönhetsupplevelsen utebli. Normalt är magasinen fyllda under turistsäsongen, varför den positiva upplevelsen dominerar. För de fastboende kan de tomma magasinen utgöra ett trist motiv.
Mvh / Fera

Fördelarna med vattenkraft?
Hej, 
Vad är fördelarna med vattenkraft?
/Malin


Sv: Fördelarna med vattenkraft

Hej Malin !
Du har frågat FERA om vattenkraftens fördelar. FERA verkar mest för elektricitetens rationella användning, men vill ändå ge Dig ett svar.
Vattenkraftens fördelar är:

 1. Den är miljövänlig genom att den ingår i naturens kretslopp
 2. Den är lättreglerad och därför mycket effektiv i jämförelse med t ex vindkraften, som inte går att styra
 3. Den är energität och därmed mycket effektiv speciellt i jämförelse med vindkraft, som är mycket gles. Du kan själv jämföra genom att kliva ner i ett strömmande vattendrag och känna kraften från vattnet och sedan ställa Dig i den mjuka vinden, vars kraft knappast märks, om Du inte vill cykla i motvind förstås.
 4. Sverige har goda vattenkrafttillgångar, så goda att Riksdagen förbjudit utbyggnad av vattenkraft i 4 stora älvar.

Mvh / Fera

Nackdelar med förnybara energikällor?
Hej, 
Vi håller på med ett arbete i skolan om energi och vi ska avsluta detta med en debatt. Min grupp ska vara emot förnybara energikällor och jag undrar om du skulle kunna berätta om de nackdelar som som energin från förnybara energikällor har. 
Tack på förhand. 
Ann


Sv: Nackdelar med förnybara energikällor

Hej Ann !
Du har frågat FERA om nackdelarna med förnybara energikällor. FERA sysslar med rationell användning av elektricitet, varför svaret kommer att begränsas till förnybar elproduktion.
Din grupp har fått en tuff uppgift. Förnybar elproduktion har ju fått ett rejält uppsving i debatten. Men visst finns det nackdelar. Jag ger några exempel. Biobränslen kräver stora skördeytor och långa lastbilstransporter. Energiinnehållet per volymsenhet är relativt lågt. Kräver rätt omständlig avfallshantering. Vid förbränning kan det lukta illa i omgivningen. Rätt dyrbar elenergikälla. 
Sol för elproduktion kräver dyrbara tekniska system. Elenergiproduktionen är mycket låg per ytenhet, vilket kräver enorma ytor om man vill ha ett väsentligt bidrag till elsystemet. Genererar ingenting när det är mörkt och inte så mycket när det är mulet. Systemet kräver batterier och växelströmsomriktare. Solel är mycket dyrt i jämförelse med andra kraftslag.
Vind för elproduktion är tack vare kraftiga subventioner ett expanderade kraftslag. Vinden har dock låg energitäthet, vilket kräver mycket stora ytor med många aggregat för att ge ett väsentligt bidrag till elförsörjningen. Vindkraften har en negativ visuell miljöpåverkan och bullrar vid drift. Produktionen kan inte styras av elproducenten, det blåser när det behagar blåsa. Därför krävs det nästan lika stor effekt från andra kraftslag som back-up. Vindkraften är ett dyrbart kraftslag, som byggs ut bara med hjälp av stora skattebidrag och subventioner. Vattenkraft är det svårt att hitta nackdelar med. Storskalig vattenkraft erfordrar dock regleringsdammar, som tidvis översvämmar stora ytor, vilket anses miljöstörande. Vi normal drift torrläggs också vissa älvsträckor, vilket påverkar miljön negativt, om man gillar strömmande vatten och det gör svensken. Vattenkraften stänger också av vandringsvägarna för lax och annan vandrande fisk. Laxodlingar och laxtrappor kompenserar i viss mån. Vattenkraften är naturligen nederbördsberoende, vilket kan skapa både torrläggningar och översvämningar (dock inte samtidigt). 
Mvh / Fera

Energifrågor?
Hej!
Jag och en kompis undrar om vi skulle kunna få svar på några frågor.
1. Vilka olika system finns för eluppvärmning (t.ex. direktverkande och vattenburna system). Vilka för och nackdelar har de olika systemen? 
2.Vart finns de största kraftverken i Sverige?
3. Vilka miljöproblem har man i samband med olika typer av kraftverk? 
4.Vilka för och nackdelar har solenergi och vindenergi i jämförelse med andra energislag. Hur kan dessa både energislag lagras som lägesenergi, värmeenergi, kemisk energi, eller elektrisk energi. 
5. Vad består ett solcellsystem av? Hur fungerar det? Var är det lämpligt att använda solceller och vilka fördelar har de jämfört med andra strömkällor?
Vi Tackar på förhand , och hoppas på bra svar :)
/ Hanna och Frida Carl-Johanskolan Karlsborg


Sv: Energifrågor

Hej Frida och Hanna !
Tyvärr hann vi inte svara till 1 juni. Hoppas ni fick ordning på svaren i alla fall. Eventuellt kan ni kolla era svar genom att koppla in er på vår hemsida www.elkontakt.nu och välja rubriken ”frågor och svar”, eller koppla in er på några av länkarna till de olika intresseorganisationerna. 

Hör gärna av er igen.

Mvh / Fera

Om vattenkraft?

Hej fera!
Jag har ett skolarbeta att göra och det är några frågor jag inte kan hitta svaren på, kanske du/ni kan hjälpa mig? 
1. Hur ser framtiden ut för vattenkraftverk?
2. Finns det några bestämmelser för vattenkraftverk i Sverige?
3.Hur tror du vi får energi i framtiden? 
Kanske ni kan svara på iallafall några av dem frågorna?
Tack på förhand  / Victor


Sv: Om vattenkraft

Hej igen Victor! Ser att Du vänt Dig till FERA med nya frågor, vilket gläder oss. Vi svarar enligt Dina punkter i tur och ordning. 
1. Framtiden ser ljus ut för vattenkraft. Vattenkraften är uthållig, utsläppsfri och ingår i jordens kretslopp.
2. En rad lagar, beslut och förordningar bestämmer hur vattenkraften får utnyttjas. Vattendomarna är de viktigaste. För detaljer vänd Dig till www.svenskenergi.se  eller
www.stem.com.
3. Inom de närmaste åren kommer elproduktionen att som nu baseras på vattenkraft och kärnkraft. Vi måste säkert importera el också, då som kolkraft från Danmark, Tyskland och Polen. Vindkraften kommer trots kraftig utbyggnad att förbli en marginell resurs under många  år framöver.
Mvh / Fera

Vattenkraft?

Hej! 
Jag
undrar vart i Sverige finns våra vattenkraftverk, i alla fall till största del  vart dem finns.

Mvh Victor


Sv: Vattenkraft

Hej Victor! 
Du har ställt en fråga till FERA om var Sveriges vattenkraftverk är belägna.
De ligger längs de flesta av våra älvar. Ju större älv, desto större kraftverk. De största finns i Umeälven (Stornorrforsen) och Luleälven (Porjus och Harsprånget). Fyra stora älvar saknar helt kraftverk. De är skyddade mot utbyggnad enligt beslut i Sveriges Riksdag. De skyddade älvarna är:
Torne älv
Kalix älv

Pite
älv

Vindelälven

Mvh / Fera

Fördelar och nackdelar med olika elenergislag??

Hej!
Vad finns det för fördelar och nackdelar med olika elenergislag?
Mvh Lisen


Sv: Fördelar och nackdelar olika elenergislag

Hej Lisen !
Du har frå gat FERA om fördelar och nackdelar med olika elenergislag. Du kan alltid vända Dig till de organisationer som arbetar med dessa energislag, men Du kan få en enkel översikt från oss så länge.

Mvh / Fera

Torv som energikälla?
Hej!
Jag och min basgrupp jobbar nu med ett område där vi bl. a. jämför olika
energikällor och jag undrar och du skulle kunna hjälpa oss med några frågor angående Torv. Nämligen vilka fördelar och nackdelar det är med utvinning, användning och förbränning av det. Skulle vara tacksam om du tar med några punkter ur miljö- och kostnadsperspektiv. 
VI är tacksamma för de svar vi kan få.
Tack på förhand! 
Sanna mfl.


Sv: Torv som energikälla

Hej Sanna mfl. !
Ni har frågat FERA om torv som energikälla. Jag förstår att ni vill studera detta ämne, som är mycket intressant ur flera perspektiv. FERA arbetar mest med rationell användning av elektricitet och har därför inte så mycket att säga om torv. 
Vi föreslår att ni vänder er till torvindustrin med adress:
www.torvproducenterna.se
Där hittar ni säkert svar på era frågor och funderingar.
Hälsningar
FERA

Bästa respektive sämsta energikällan?

Hej!
Jag och mina vänner jobbar med ett projekt där vi ska finna den "bästa " respektive "sämsta " vanligaste energikällan, alltså, den som producerar mest energi i jämförelse med diverse föroreningar och risker. Egentligen finns det ju varken en sämsta och bästa energikälla, det beror på naturen etc. Men vilken energikälla är enligt dig den bästa, varför, och hur kommer det sig att du inte valde någon annan?
Tack på förhand!

MVH  daek, xuke, feco!


Sv: Bästa respektive sämsta energikällan

Hej daek,xuke och feco! Ni har frågat oss om vilken energikälla som vi tycker är bäst. FERA arbetar med rationell elanvändning och svaret får därför begränsas till bästa elproduktionskällan. Kriterierna för att välja bästa källa är nog fler än föroreningar och risker. Tillgänglighet, pris och reglerbarhet är också viktiga kriterier. El används ju dygnet runt och måste i varje ögonblick täckas av elproduktion. Effektvärdet är därför viktigt. Tillgången på kort och lång sikt är en mycket dominerande faktor vid val av källa. Importberoendet bör också beaktas. Sammantaget finner FERA att vattenkraften i såväl stor som liten skala är den klart bästa källan. Den sinar aldrig, ingår i kretsloppet, bidrar inte till växthuseffekten, är lätt att reglera, billig, har hög effekttäthet och finns i överflöd inom landet. Vi är med andra ord lyckligt lottade. Tyvärr räcker den nu utbyggda vattenkraften inte till för att täcka hela elbehovet. Näst bästa elproduktionskälla, kärnkraften måste därför utnyttjas. Den bidrar inte heller till växthuseffekten, men kräver en rigorös hantering under hela cykeln från urangruva till slutförvar av det radioaktiva avfallet. Den är dyrare än vattenkraften men inte väsentligt. Riskerna är små, men inte försumbara. Kärnkraften har hög effekttäthet. Varje anläggning är större än varje alternativ elkälla, förutom något enstaka vattenkraftverk. Sedan tar uppräkningen av bästa elkälla slut. Alla alternativ är dyrare, effektglesare och kan inte alltid styras. Vindkraften är t ex alldeles hopplös ur effektsynpunkt. Nästan lika mycket effekt som vindkraftverken ger, måste finnas tillgänglig när det inte blåser. Fundera på skillnaden mellan effekt och energi i ert projekt. Då lär ni er mycket. Olja, kol och naturgas är ur miljösynpunkt osympatiska. Man ska dock notera att de är oerhört effektstarka. En oljepanna är t ex överlägsen vedpannan när det gäller att snabbt producera effekt. Men som sagt, fossila bränslen är inte populära. Dessutom är tillgången begränsad i ett långt perspektiv. Ni har valt ett mycket intressant ämne för diskussioner. Jag hoppas ni finner vad ni söker. Titta gärna på vår hemsida www.elkontakt.nu och titta på ”frågor och svar”. Där finns också ett antal länkar till andra organisationer, som sysslar med energi. 
Hälsningar
FERA

Ersätta kärnkraften?
Hej! 
Hur tror du att man på bästa sätt skulle ersätta kärnkraften om man
satsade på att avveckla denna inom tio år? Hur stor del av elproduktionen skulle olika energikällor stå för?
Mvh Elias


Sv: Ersätta kärnkraften

Hej Elias !
Du har frågat FERA om bästa sättet att ersätta kärnkraften inom 10 år. Vår uppfattning är att det inte finns något bästa sätt. Kärnkraften svarar för mer än 50% av vår elförsörjning och vi har för närvarande inga resurser att ersätta denna stora produktionskälla. Vindkraft, vågkraft, solkraft och biokraft är värdefulla som komplement, eftersom de inte bidrar till växthuseffekten, men de räcker inte till för att ersätta kärnkraften på så kort tid som 10 år.
Vänliga hälsningar
FERA

Elförbrukning i fritidshus?
Hej, 
Jag har ett fritidshus i Härjedalen på 35 kvm, vad räknar man på att elen ska kosta mig per kvartal, kan 3600 kr. stämma när vi är där en gång om året?Torpet har el-element!
Snälla hjälp mig, jag får ingen ordning på det här!!! 
Tack på förhand 
Lena


Sv: Elförbrukning i fritidshus

Hej Lena !
Du har frågat FERA om rimligheten i att betala 3600 kr per kvartal för elen i ett litet fritidshus, som används en gång per år. Det beror helt och hållet på hur länge ni är där och om huset värms även när ni inte är där. Hur ser ert elavtal ut? Enklast är att prata
med elleverantören och be om en förklaring. Förbrukningen mäts ju och avläses en gång per år. Är elräkningen lika stor varje kvartal eller varierar beloppet med årstiden? Elpriset består av elavgift (ca 30 öre/kWh), nätavgift (ca 35 öre/kWh, fasta avgifter (kanske 1000 kr/år), elskatt (ca 25 öre/kWh, lägre i Norrland) samt moms på alltihop med 25%. Om huset används några veckor under vintern och lämnas helt utan uppvärmning resten av året, borde elkostnaden ligga klart under 10 000 kr/år, men som sagt allt beror på hur huset används och vilket elavtal som gäller. Avläser ni elmätaren själva? Kolla i så fall era egna avläsningar med vad som står på elräkningen. 
Hälsningar
FERA

Energiförbrukning fördelat på olika energikällor?

Hejsan
Jag undrar hur stor del av Sveriges totala energiförbrukning, alla olika energikällor står för, var och en för sig?
/Johanna


Sv: Energiförbrukning fördelat på olika energikällor

Hej Johanna!
Tack för att Du vänder Dig till FERA med Dina frågor. Tyvärr ha vi ingen egen statistik över energiförbrukningen och dess koppling till olika energikällor. Vi föreslår att Du kopplar upp Dig till Statistiska Centralbyrån, www.scb.se
Lycka till !
FERA

Energiförbrukning i Sverige?
Hejsan. 
Jag håller på med ett arbete på fysiken som handlar om solenergi.
Jag undrar om du vet ungefär hur mycket energi som förbrukas här i Sverige under ett år? (inte bara solenergi, utan energi i allmänhet) så man kan göra lite jämförelser. eller så vet du kanske var jag kan hitta fakta om det här?
Mvh Sara

Sv: Energiförbrukning i Sverige

Hej Sara!
Du har frågat FERA om solenergi och energiförbrukning i Sverige. Allt utom kärnkraft är egentligen solenergi, men jag förstår att Du menar energi från solfångare och solceller. I dagsläget kommer inte mycket från dessa källor, men det kommer att bli mer i framtiden. Regeringen har beslutat att satsa mycket pengar på att installera solenergianläggningar i offentliga byggnader. Statistik om energianvändning får Du genom Statistiska Centralbyrån, www.scb.se
Med vänliga hälsningar 
FERA

Energikonsumtionen i Sverige och Finland?

Hej! 

Jag jobbar med ett energiprojekt. Min inriktning är jämförelse mellan energikonsumtionen  i Sverige och Finland. Jag undrar nu om du vet var man kan få tag i fakta om detta, jag har letat på alla de större elbolagens hemsidor, eller om du kan skicka fakta/information till mig. 

Tack på förhand 

Charlotta Medin


Sv: Energikonsumtionen i Sverige och Finland

Hej Charlotta !
Du har fått ett intressant energiprojekt att jobba med. Finland och Sverige är nog ganska lika när det gäller energiförbrukning per capita, men vi föreslår att Du vänder Dig till Statistiska Centralbyrån. Där finns massor av information att hämta. Adressen är www.scb.se
Lycka till !
FERA

Fossila bränslen?

Mitt namn är Henrik Erlandsson och går Öppna Programmet i Uddevalla. I Naturkunskapen håller vi för tillfället på med ett arbete kring energi, då vi i grupper blivit tilldelade en energikälla. Vi ska ha en debatt, och då debattera för ”våran” energikälla emot andra. Gruppen jag är med i blev tilldelade fossila bränslen, och jag mailar nu er för att be er om hjälp. Om ni vet några fördelar med fossila bränslen? Tack på förhand, 
Med vänlig hälsning Henrik.


Sv: Fossila bränslen

Hej Henrik!
Tack för Din fråga till FERA om fossila bränslen.
Vi arbetar mest med rationell användning av elektricitet men svarar också gärna på energifrågor i allmänhet. Fossila bränslen har den fördelen att de är så effektstarka. Det finns inget annat bränsle som ger så mycket effekt per volymenhet, bortsett från kärnkraft, som ju är ett mycket speciellt ”bränsle”.
Om Du vill fördjupa Dig i ämnet så föreslår vi att Du går till Petroleuminstitutet, www.spi.se eller info@spi.se
Med vänliga hälsningar
FERA

Energislag fördelning?

Hej igen,
Jag undrade bara om du skulle kunna hjälpa mig lite att fördela procenten emellan dessa energislag som du skulle tro att det ser ut 2010. Kärnkraft, vattenkraft, torv, naturgas, vindkraft, solenergi, kol, biobränsle och olja.
Mvh Daniela


Sv: Energislag fördelning

Hej igen Daniela!
Egentligen skulle jag låta Dig spekulera själv, men föreslår ändå att Du funderar över följande fördelning:
Kärnkraft         45%
Vattenkraft      45%
Kol- och oljeimport av el     5%
Vind-, sol- och
Biobränsle-el   4%
Torv-och naturGas-el             1%
Lycka till med Dina funderingar!

FERA

Energislag?

Måste passa på att fråga vilket energislag värmepumpar hör till?
Mvh Daniela


Sv: Energislag

Hej igen Daniela!
Värmepumpar är inget energislag utan ett sätt att använda elektricitet. Värmepumpar drivs med el,
precis som kylskåp och elvärmeelement. Skillnaden mot direktelvärme är att de förbrukar endast en tredjedel av motsvarande elenergi. Resten tas från luften eller marken, beroende på vilken typ av värmepump det handlar om. Du kan skaffa mer information om värmepumpar direkt från  Svenska Värmepumpföreningen med adress: www.svepinfo.se
Hälsningar
FERA

Biobränsle?

Hejsan!
Jag håller på att skriva ett skolarbete om biobränsle, min uppgift är att få fram just varför man skall använda biobränsle och inte någon av de andra energikällorna. Det positiva med biobränsle och det negativa med de andra energikällorna. 
Tack på förhand
Med vänlig hälsning

Therese

 

Sv: Biobränsle

Hej Therese!
Du har frågat oss om fördelar och nackdelar med biobränsle som energikälla.Eftersom FERA arbetar med rationell användning av el, så gäller våra kommentarer enbart
el från biobränslen. Fördelar och nackdelar i jämförelse med andra energikällor kan Du nog dela upp på olika sätt. Jämförelserna kan gälla miljö, ekonomi, logistik, utlandshandel m.m. För miljön har biobränslen den fördelen att de ingår i naturens kretslopp liksom vattenkraften. Utsläppen bidrar inte till ökning av växthusgaserna, men det gör ju inte kärnkraft och vattenkraft heller. Fossilkraften, däremot ger sådana bidrag och kan också försura miljön genom utsläpp av svaveloxider. Lokalmiljön påverkas av biobränslen genom avgaser, rök, lukt och askhantering. Biobränslen används mest inom massaindustrin, som utnyttjar svartluten för elproduktion. Detta är ett mycket effektivt sätt att använda restprodukter från skogsråvarorna. Avfallsmängderna minskar. Vad gäller ekonomin kan konstateras att användningen av biobränslen för elproduktion inom massaindustrin är en kostnadseffektiv lösning. Kostnaderna för elproduktion med biobränsle i värmekraftverk är dyrare än kärnkraft, vattenkraft och kolkraft i motsvarande anläggningar. Genom att utnyttja bränslet i kraftvärmeverk, dvs anläggningar som producerar både el och fjärrvärme förbättras ekonomin. Detta gäller också för de andra bränslena. Ekonomin utgör inte något hinder för satsningen på biobränslen. Hanteringen av biobränslen, dvs logistiken, kräver en hel del insatser beroende på vilket biobränsle det handlar om. Skogsavfall t ex ska ju samlas ihop och transporteras. Till detta åtgår diesel och bensin, som ju har negativ påverkan på miljön. Produktionsytorna är stora. Skogsavfallet, som ju utgör ett näringstillskott för skogens tillväxt, avlägsnas också. Den ved och det timmer som används inom pappers-, massa- och sågverksindustrin och som ger restprodukter för elproduktion på plats kräver inga extra transporter. Om biobränslet kommer i form av sågspånsprodukter tillkommer transporterna igen. Biobränslen har lägre energiinnehåll än fossila bränslen, vilket leder till ökade transportinsatser, dvs det handlar om väsentligt större volymer att frakta. Så länge hanteringen gäller avfall, som inte har någon annan användning, råder inga konkurrensförhållanden. Det finns gott om biobränslen för även pellets-, flis- och brickettanvändning. Råvaran är än så länge billig. Hur det blir i framtiden vet vi ju inte. Tillgång och efterfrågan avgör priset. En fördel med biobränslen är också att den finns inom landet, med undantag av en rätt avsevärd import av etanol från Brasilien. Fossila bränslen måste importeras, vilket är en nackdel ur försörjningssynpunkt. Lägre import av fossila bränslen förbättrar ju dessutom vår handelsbalans. Detta är en mycket enkel sammanfattning. Vill Du veta mer, kan du vända Dig till biobränsleföreningen, www.svebio.se eller www.svenskenergi.se.
Med vänliga hälsningar
FERA

Olika energislag?
Hej!
 Jag heter Daniela och går i Hertig Karls friskola i Rotebro. Jag håller på med ett arbete i So, som går ut på att man ska låtsas vara energiminister år 2010. Man ska ta fram ett förslag med olika energislag, och jag vill såklart att miljön ska påverkas så lite som möjligt, och undrar vilka energislag du tror kommer fungera bäst i framtiden och skadar miljön minst! Skulle uppskatta ett svar så fort som möjligt!
Tack på förhand.
Daniela
 

Sv: Olika energislag

Hej Daniela !
Det blir nog en spännande uppgift att vara energiminister även 2010. Som energiminister har Du att agera med hänsyn till landets ekonomiska förutsättningar och krav och kravet på god miljö. Det blir en balansgång. Vi tror att Sverige år 2010 kommer att, som nu, vara dominerat av kärnkraft och vattenkraft. Båda är utsläppsfria, dvs de bidrar inte till växthuseffekten. Vattenkraften ingår dessutom i det naturliga kretsloppet. Du kommer som energiminister att försöka minska importen av fossileldad kraft, men måste acceptera att importen har stor betydelse för vår elförsörjning. Du förväntas ståta bland vindkraftverken längs kustbandet och i fjällbygden och hylla regeringens insatser för att etablera vindkraft och andra förnyelsebara kraftkällor, även om Du vet att de bara högst marginellt påverkar elförsörjningen. Biobränsle, vindkraft, vågkraft och små vattenkraftverk kommer Du att förespråka. Du vill också sänka elförbrukningen hos kunderna genom att via kampanjer och skattehöjningar förmå dem att ändra beteende och installera energisnålare system i sina bostäder. Elvärmen vill Du ersätta med t ex värmepumpar och pelletsbrännare. Beroendet av kärnkraft och vattenkraft, även importerad, blir dock Din verklighet även 2010, tror vi.
Lycka till !
FERA

Fossila bränslen?
Jag har några fråga om fossila bränslen. och jag undrar om ni kan ge mig lite information eller några bra söksiter. Vad är kostnader för individer och samhälle när man eldar med fossila bränslen?Vilka enegriomvandlingar sker med fossila bränslen?Är mycket tacksam för alla svar!
Emelie 


Sv: Fossila bränslen

Hej Emelie !
Du har ställt ett antal frågor till FERA angående fossila bränslen. Dina frågor är mycket intressanta och kräver rätt utförliga svar. FERA arbetar huvudsakligen med rationell användning av elektricitet. Jag förslår därför att Du kontakter Svenska Petroleuminstitutet med Dina frågor. Institutet har adressen www.spi.se eller info@spi.se.
Hälsningar
FERA 

Kärnkraftens fördelar?
Hej,
 jag håller på och skriver ett grupparbete i skolan om kärnkraft min del handlar om kärnkraftens fördelar. jag undrar om ni skulle kunna ge mig några svar på det eller tips om var jag kan finna detta. 
tack på förhand
m v h kristian björkman


Sv: Kärnkraftens fördelar

Hej Kristian!
Du har frågat FERA om kärnkraftens fördelar. Om Du vill gå på djupet bör Du vända Dig direkt till ägarna av kärnkraftanläggningarna, Vattenfall och Sydkraft.Fördelarna med kärnkraften är flera. Ur miljösynpunkt kan noteras att verksamheten är helt utsläppsfri, dvs kärnkraften bidrar ej till växthuseffekten.
Dessutom är kärnkraften en billig energikälla för produktion av el. Av befintliga kraftslag är endast ”gammal” vattenkraft billigare. En ofta förbisedd fördel är att kärnkraftindustrin har fullständig kontroll över hela hanteringen från urangruva till slutförvar. Varje gram uran bokförs och kollas mycket noggrant. Om ett gram uran försvinner uppmärksammas det omedelbart i massmedia, som kräver en förklaring. Det finns alltid en förklaring tack vare denna rigorösa kontroll. Kontrollen gäller inte bara uranet utan också all annan materia och material i samband med kärnkraftverken. Varje mutter och skruv är dokumenterad. Vi vet var varje pryl är tillverkad och av vilket material. En fördel är också att varje kärnkraftverk är en koncentrerad energikälla. Det behövs väldigt få verk för att producera stora mängder elenergi. I Sverige har vi endast 4 kärnkraftanläggningar, Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck och Forsmark för att generera hälften av vårt elbehov. Motsvarande är ca 50 000 vindkraftverk. 
Vänliga hälsningar
FERA

Sveriges energiförbrukning?
Vet du vad Sveriges energiförbrukning för en sommar respektive vinterdag är, eller var jag skulle kunna hitta det. Samt hur mycket el Sverige har importerat i vinter och var den kommer ifrån. Tacksam för ett snabbt svar. 
Mvh Erik

Sv: Sveriges energiförbrukning

Föreslår att Du söker hos Statistiska Centralbyrån www.scb.se.
Där finns all tänkbar information.
Hälsningar
FERA

Solfångare?
Hej,
Jag ar nyfiken på vart man kan köpa dessa pelare man kan montera på tak som fångar upp solenergi? jag har hört att Danmark är stora i dessa områden, jag skulle också vilja veta vad dessa pelare heter de man stoppar på taken och även de man har på marken. Skulle vara jätte tacksam om du kunde hjälpa mig. Miss awuku

Sv: Solfångare

Hej !
Du har frågat FERA om solfångare. Jag förslår att Du går in på nätet med sökordet ”solfångare” eller vänder Dig till Sveriges energirådgivare med adress:
kansliet@energiradgivarna.com
Hälsningar
FERA

Vattenkraftverk?
Hejsan ! Jag går på Ölmestadsskolan i reftele, och vi håller på med ett arbete om vattenkraftverk.
Jag har letat och letat efter för och nackdelar med ett vattenkraftverk men jag hittar de inte någonstans, så om du kan så skulle jag bli väldigt tacksam om du skulle kunna hjälpa mej.
Tack på förhand ! //Alexandra

Sv: Vattenkraftverk

Hej Alexandra!
Du har frågat FERA om fördelar och nackdelar med vattenkraftverk. Jag utgår ifrån att Du menar vattenkraftverk för elproduktion.
Du kan ju vända Dig direkt till Vattenfall eller Sydkraft med Dina frågor. Fördelarna med vattenkraft är att vi har gott om älvar i vårt land, som är lämpade för elproduktion. Vattenkraftverk är utsläppsfria, dvs de smutsar inte ner miljön. De är dessutom mycket effektiva, verkningsgraden är nästan 100 %. Vattenkraftverken ingår i kretsloppet och bidrar inte till växthuseffekten. Regleringsmagasinen gör att översvämningarna begränsas vid de tillfällen när flödena blir extrema, vilket händer med långa mellanrum. Nackdelarna med vattenkraft är att vissa älvsträckor blir torrlagda, medan stora områden blir översvämmade med vatten i vattenmagasinen, som är till för att utjämna vattenflödena mellan vårfloden och vinterperioden, då tillflödena är små. Riksdagen har bestämt att vissa älvar inte får regleras. Därigenom får vi möjlighet att se hur fria älvsträckor forsar och porlar utan ingrepp från människor. Men det kan inte råda något tvivel om att vattenkraftverken är mycket miljövänliga.
Med vänliga hälsningar
FERA

Sveriges energiförbrukning?
Hej, 
Jag skulle vilja veta hur Sveriges energiförbrukning ser ut jämfört med resten av världen, om ni har svar eller kan tipsa om en bra sida så vore det toppen.
mvh isabelle

Sv: Sveriges energiförbrukning

Hej Isabell !
Du har frågat FERA om Sveriges energiförbrukning jämfört med övriga världen. Sverige har låg energiförbrukning eftersom landet är så litet. Om vi däremot jämför med andra länder då det gäller energiförbrukning per capita så ligger vi mycket högt. Norge och Canada ligger högre. Detta beror på vårt kalla klimat, vår höga levnadsstandard och vår stora andel tung industri, jämfört med annan industri. Vår energiförbrukning är sannolikt starkt kopplad till vår välfärd, eller om man så vill, utan hög energiförbrukning ingen hög välfärd. Sedan kan man ju alltid fundera över vad som menas med välfärd.
Vill Du studera energiförbrukningen i världen bör Du koppla in Dig på nätet till SCB, Statistiska Centralbyrån, www.scb.se. Där hittar Du massor av data.
Med vänliga hälsningar
FERA

Tömning av vattenmagasin?

Hur beräknar man teoretiskt den elektriska energi, som genereras när man tömmer ett vattenmagasin?
/Nicklas


Sv: Tömning av vattenmagasin
Hej Nicklas,
Du har frågat FERA om hur man teoretiskt beräknar den elektriska energi, som
genereras när man tömmer ett vattenmagasin. Vattenmagasinet innehåller en bestämd mängd vatten. När det töms passerar denna vattenmängd ett antal kraftverk längs älven ner till havet. Den teoretiskt tillgängliga
elenergin blir alltså summan av vattenmagasinets samlade vattenvolym gånger fallhöjden i samtliga kraftverk längs älven. Vattenmängdens lägesenergi utnyttjas i varje kraftverk.  Omvandlings- förlusterna är små.  Vill Du göra en egen beräkning tar Du alltså vattenvolymen i magasinet och låter dess lägesenergi övergå i rörelseenergi i kraftverken. I en överslagsberäkning behöver Du inte bry Dig om förlusterna. Omvandlingstalen för beräkningen hittar Du i någon skolbok i Fysik. Observera att vattenmagasinets höjd över havet inte duger för att beräkna den totala lägesenergin om det finns outnyttjade fallsträckor mellan kraftverken eller kapaciteten i det enskilda kraftverket inte räcker till för att ta emot allt vatten (man måste då ”spilla”). 
Hälsningar
Fera
Fel på frysen?
Vad kan det vara för fel när jordfelsbrytaren löser ut för frysen?
/Mats

Sv: Fel på frysen
Hej Mats,
Jag har fått din fråga från Kaj Lindholm (FERA) angående ev. fel på frysskåp, som jag förstår ditt problem så kan det vara frysen det är fel på dels så kan elmotorn till kompressorn ge läckström som är tillräcklig för att jordfelsbrytare skall lösa ut men det kan även vara ett fel på startkondensatorn eller om det fins en automatisk avfrostning så kan felet finas där, mitt förslag är att du låter en elinstallatör göra en läckströms mättning för att få reda på vad som gör att jordfelsbrytare löser ut .En elinstallatör finner du på EIOs hemsida http://www.eio.se under rubriken sök elinstallatör.
EIO
/Kåre Nordin
Jordens energibalans?
Vad menas med att jorden har energibalans med rymden?
/Linda

Sv: Jorden har energibalans
Hej Jorden Linda !
Du har frågat FERA om vad som menas med att jorden har energibalans med rymden.
Vad som menas är att den energi som jorden får från solsystemet också strålar tillbaks till solsystemet. Frågan har blivit aktuell genom växthuseffekten, som gör att balansen rubbats. Jorden behåller något mer av instrålad energi genom att atmosfären lagrar växthusgaser, som
minskar utstrålningen. Temperaturen på Jorden ökar därför tills ny balans uppnås.
Hälsning
FERA
Flera frågor?
All energi kommer från solen, men hur beskriver men energins väg från solen till den elektriska energin?
Vad finns det för fördelar och nackdelar med vindenergi?
/Lisa

Sv: Flera frågor

Hej Lisa !
Du har ställt fler frågor till oss. Jag har funderat över vad jag ska svara, därför har svaret dröjt. Vissa frågor är väldigt stora och kräver att vi vänder oss till uppslagsverk och läroböcker. I de fallen föreslår jag att Du själv söker svaren. Det finns massor av information på nätet och i biblioteken. Definitionen på ”värme” är en sådan fråga. Energiomvandlingar är mycket fascinerande. När Du släpper en sten, som får falla på golvet, övergår stenens lägesenergi i rörelseenergi. När stenen når golvet övergår rörelseenergin i värme, förutom den del som krävs för att eventuellt deformera golvet. Även den energin övergår till värme. Energin är oförstörbar. Verkningsgrad är helt enkelt förhållandet mellan tillförd effekt och utnyttjad effekt. Om en bilmotor har verkningsgraden 30% försvinner alltså 70% i omvandlingprocessen. En bil är inte särskilt effektiv ur energisynpunkt. Vattenkraft för elproduktion är mycket miljövänligt. Inga utsläpp av miljöfarliga ämnen förekommer, utan allt ingår i det så kallade naturliga kretsloppet. Regnet faller och samlas upp i sjöar och vattendrag. Floder och älvar transporterar vattnet mot lägre nivåer. Solenergin ser till att vattnet avdunstar och skapar regnmoln. Regnet faller etc. Vattenkraften påverkar miljön genom att den kräver konstgjorda dammar, inloppskanaler och vattenmagasin. Vatten lagras i magasinen. De naturliga älvsträckorna torrläggs vissa delar av året och har lägre vattenflöden vid vår- och höstregnen. Forsar och fall försvinner. Vattenkraften är dock mycket effektiv med verkningsgrader på 98-99%. Jämför med bilmotorn! Bilmotorn utnyttjar dessutom fossila bränslen, vilka som Du uppmärksammat har sina speciella miljöproblem. Fossila bränslen har lagrats i jordskorpan under miljontals år. Fossila bränslen är solenergi. Skillnaden mot vedeldning är att den solenergin lagrats under hundratals miljoner år medan veden finns i nutiden. Genom att frigöra solenergi från fossila bränslen utsätts atmosfären för koloxider och annat, som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Vedeldningen frigör också koloxider och annat, men dessa fångas upp av det som växer på vår jord och förbrukar koloxiderna för att lagra upp dem på nytt. Detta ingår i det naturliga kretsloppet och ökar inte mängden växthusgaser. Tyvärr är det numera så att skogsskövlingen minskar kapaciteten i det naturliga kretsloppet, vilket innebär att även förbränning av ved och annan växtlighet ökar växthuseffekten i världen. Sedan har vi ständigt ökande mängder av människor, kreatur, ris och spannmål, vilka också ökar mängden växthusgaser. Men vad ska vi göra? Människan måste ju äta för att leva.
Hälsningar
FERA

Vatten- och vindkraftverk?
Hejsan!
Jag heter Josefin och går i nian på Eklandaskolan. Vi håller på med ett arbete om energi som är ganska viktigt. I det här arbetet ska vi bl a ha med en uträkning. Jag jobbar med vatten- och vindkraftverk och mina frågor är : Vilket kraftverk är mest ekonomiskt av dessa två? Vad är effektivast (ger el snabbast)?
Sista frågan som kanske är ganska svår att svara på är: Vad är elpriset för vatten- och vindkraftsel (i dag) per kwh? -Om det inte går att säga exakt går det kanske bra att säga på ett ungefär. Jag skulle bli VÄLDIGT tacksam om jag i alla fall fick svar på någon av frågorna så fort som möjligt! 
Tack på förhand! M:V:H. Josefin! 

Sv: Vatten- och vindkraftverk

Hej Josefin,
Alla nya elproduktionsanläggningar är dyra att bygga. För att stimulera utbyggnad av el från förnybara energikällor har vi i Sverige ett elcertifikatsystem. Det innebär att om man vill bygga ett nytt vattenkraftverk eller ett nytt vindkraftverk så får man ett certifikat för varje MWh elproduktion som kraftverket producerar. Man säljer sedan certifikaten till elhandlarna som måste köpa dessa certifikat, enligt lag, i förhållande till sin totala elförsäljning. Alla elkunder betalar dennna certifikatavgift som redovisas på elräkningen. På så sätt får dom som investerar i nya elproduktionsanläggningar från förnybara energikällor två intäkter. En intäkt för elen som man säljer på elmarknaden och en intäkt för certifikaten. Elpriset som du kan se på exempelvis NordPools hemsida,
www.nordpool.no, är inte tillräckligt högt för att motivera investeringar i nya vatten- eller vindkraftverk. Normalt är vindkraft dyrare än vattenkraft men det beror helt på vilka mijövillkor som man måste ta hänsyn till vid ett vattenkraftprojekt. Om man måste spilla förbi vatten av miljöskäl blir kostnaden för att bygga vattenkraftverket höga. Därför behövs elcertifikatintäkten för att hjälpa upp ekonomin. Om man bygger ett vattenkrtaftverk med vattenmagasin så blir vattenkraften effektivare för då kan man lagra vatten när elpriserna är låga och producera när elpriserna är höga. Att vi har mycket vattenkraft i Sverige är en fördel för vindkraften som ju alltid producerar när det blåser. Med vattenmagasinen kan man ta hand om vindkraft när det är låga elpriser och köra ut den när det är höga elpriser. På så sätt samverkar vattenkraft och vindkraft på ett bra sätt. Elpriserna vid försäljning varierar inte om det är vindkraft eller vattenkraft. All elproduktion, dvs även kärnkraft och elkraft baserad på fossila bränslen, får samma elpris vid försäljning. Det priset är det du ser på NordPools hemsida. Som elkund får du sedan betala detta elpris samt priset för nätkostnaden, elcertifikaten och elskatten. På allt detta kommer dessutom moms. Så en vanlig elkund betalar betydligt mer än det pris du ser på NordPools hemsida. Men som producent får du betalt efter det elpris som redovisas på NordPool.
Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor.
/Fera

Energins väg?
All energi kommer från solen, men hur beskriver men energins väg från solen till den elektriska energin?
/Lisa

Sv: Energins väg

Hej Lisa,
Det stämmer att all energi kommer från solen, med undantag av  bl a kärnkraften som utnyttjar grundämnet Uran, som sannolikt är  lika gammalt som solen. Solenergi är t ex lagrat i fossila bränslen (kol, olja, naturgas), torv och gröna växter (biobränsle). Vatten- , vind- och vågkraft är också solenergi. Hur det är med geotermisk energi vet jag inte exakt, men jag antar att vattnet kommit ner i jordskorpan som regn. Bränsleceller ger el genom en kemisk process, och är inte direkt kopplad till solenergi. Det gör däremot solceller, som omvandlar solljus till el i halvledarelement. Bränslen eldas i stora pannor för att hetta upp vatten till ånga. Ångan driver turbiner, som i sin tur driver elgeneratorer, som ger elenergi. Vattenkraften utnyttjar vattnets lägesenergi, som omvandlas till rörelseenergi i vattenturbiner, som driver elgeneratorerna. Vindkraften utnyttjar luftens rörelseenergi. Vinden fångas upp i propellrar eller liknande vindmaskiner, som driver turbiner, som i sin tur driver elgeneratorer. Havsvågor, tidvattenströmmar genererar el på liknande sätt. Det handlar nästan alltid om turbiner, som driver elgeneratorer. Vänd Dig också med Dina frågor till Energimyndigheten, www.stem.se
/FERA

Fördelar och nackdelar med vindenergi?
Vad finns det för fördelar och nackdelar med vindenergi?
/Lisa

Sv: Fördelar och nackdelar med vindenergi

Hej Lisa,
Du har frågat FERA om för- och nackdelar med vindenergi. Vi sysslar mest med rationell elanvändning och föreslår att Du tar direktkontakt med vindkraftexpertisen. Skicka Din fråga till orjan.hedblom@svensk-vindkraft.org eller till energimyndigheten www.stem.se
/FERA

Fördelar med fossila bränslen?
Jag håller på med ett arbete om fossila bränslen och skulle gärna vilja få reda på fördelarna med detta.
/Gustav

Sv: Fördelar fossila bränslen

Hej Gustav!
Du har frågat FERA om fördelarna med fossila bränslen. Nu arbetar vi mest med frågor kring rationell elanvändning och föreslår att Du vänder Dig direkt till Svenska Petroleuminstitutet, som har adresserna: info@spi.se och www.spi.se.
/FERA

220 volts vindkraftverk?
Jag undrar om ni vet något om möjligheterna att ha ett eget vindkraftverk för 220 volts produktion - elpriserna går upp hela tiden och vi bor så till att vi skulle kunna ha ett eget vindkraftverk.Men finns det dylika lämpliga för ett enfamiljshus och för 220 v växelspänning?
/Rikard

Sv: 220 volts vinkraftverk

Hej Rikard!
Du har frågat om vindkraftverk för 220 volt anslutningsspänning.  För oss låter 220 volt
väldigt svagt för ett någorlunda effektivt vindkraftverk. Vi är dock inte experter på detta, utan föreslår att Du vänder Dig till Svensk Vindkraftförening med e-postadress: orjan.hedblom@svensk-vindkraft.org  eller till energimyndigheten med e-postadress: stem@stem.se och hemsida: www.stem.se
Med vänliga hälsningar
/FERA

Kärnkraftens miljöproblem?
JJag skulle vilja veta mer om de eventuella miljöproblem som kärnkraften för med sig.
 Hälsningar Linnea

Sv: Kärnkraftens miljöproblem

Du har frågat FERA om kärnkraftens miljöproblem. Om du är mycket intresserad av dessa frågor bör du vända dig till SKI, SSI eller energidepartementet. Enligt FERAs uppfattning har kärnkraften inga påvisbara utsläpp av miljöfarliga produkter till omgivningen. Kärnkraften är vad utsläpp beträffar att betrakta som miljövänlig. Visuellt kan kärnkraftverken påverka miljön genom sin fysiska storlek. Ett kärnkraftverk tar stor plats och kräver avskärmningar i form av stängsel. Kärnkraftens miljöproblem handlar nog mest om det radioaktiva avfallet och hur det ska tas om hand. Det finns lösningar för detta också, men genom att avfallsmängderna är relativt små har det ännu inte behövts tas beslut om hur slutförvaringen ska ske. Undersökningar för att få fram underlag för ett sådant beslut pågår i Östhammars kommun och Oskarshamns kommun i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark respektive Simpevarp. Hälsningar
FERA

Elförbrukning?
Jag undrar om det är möjligt att uppskatta utifrån statistik el liknande, hur mycket elektricitet det går åt till en normal 300 liters varmvatten beredare per år när man i snitt använder ca 80 liter varmvatten per dag. Likaså undrar jag hur mycket el det kan gå åt för att värma en livsmedelsbutik på 710kvm under ett år. Jag förstår att det är många faktorer som påverkar värmekostnaden, men undrar om det finns något företag el liknande som kanske har generella uppgifter på detta...
 Hälsningar Bo Sandelin

Sv: Elförbrukning

Du har frågat FERA om elförbrukning för varmvattenberedning och uppvärmning av en livsmedelsbutik. Som Du själv påpekar är det många samverkande faktorer som avgör hur värmekostnaderna blir. Du kan alltid vända Dig till www.stem.se med sådana frågor. Ett hushåll utan elvärme förbrukar normalt 4000- 5000 KWh per år.En tredjedel går nog till varmvattnet, resten till kyl- och frysskåp, tvättmaskin, diskmaskin, belysning, datorer, TV och radio. Att värma en livsmedelsbutik kostar nog en hel del för uppvärmning med tanke på in- och utpassage samt ventilation. Det är svårt att ange elåtgången för uppvärmning separat, eftersom en modern livsmedelsbutik har så många elvärmekällor. Det finns kyldiskar, frysdiskar, fläktar, luftkonditionering, belysning, värmeskåp och ytterligare elapparater som avger värme. Allt ingår i värmebalansen. Kunderna avger också värme. Det är nog inte möjligt att avgränsa vad som menas med enbart uppvärmning av butiken. Hälsningar
FERA

Elbilar?
Var hittar jag information om elbilar?
/Teo

Sv: Elbilar

Du har ställt en fråga till FERA angående elbilar. Du kan säkert hitta massor av information om elbilar på nätet, men om Du nöjer Dig med ett kort svar så lämnar vi gärna ett sådant. Elbilar lämnar inga avgaser och har låg bullernivå. Detta gör att fordonet passar i stadstrafik, där avgaser och buller försämrar miljön. Nackdelen med elbilar är dess korta räckvidd jämfört med vanliga bilar som har bränsle för långa körningar. En elbil måste laddas upp efter maximalt 100 kilometers körning. Uppladdningen kan ta upp till ett halvt dygn, beroende av batteriets konstruktion och prestanda. Genom att utnyttja utbytbara batterikassetter kan å andra sidan stoppen göras mycket korta. Batterier är dock tunga och tar stor plats. Utvecklingen av batteritekniken kommer att ge bättre elbilar på sikt. Jämfört med vanliga bilar är elbilen dyr. I svenskt vinterklimat passar den dessutom dåligt eftersom batterikapaciteten sjunker när temperaturen faller. Den räcker inte heller till för att värma sittutrymmet till komfortabel nivå. Tillsatsvärme krävs. Elbilen har kapacitet för en enorm accelerationsförmåga. Den passar i stadstrafik men knappast i lands-och glesbygd. Fotgängare kan råka illa ut, eftersom de inte hör när elbilen kommer farande. Som jag nämnde inledningsvis, det finns mycket information om elbilar på nätet. Vill Du veta mer så sök där.
/Fera

Miljöproblem?
Redogör för vilka miljöproblem man har i samband med olika typer av kraftverk tex.
Vattenkraftverk, vindkraftverk mm.
/Hannah

Sv: Miljöproblem

Du har frågat FERA om miljöproblem i samband med kraftproduktion från vattenkraftverk och vindkraftverk. Vatten- och vindkraftverk släpper inte ut några miljöpåverkande ämnen. Eventuella miljöproblem är visuella, det vill säga, de placeras i naturen på ett sätt som förstör från den naturliga miljön. Vindkraftverk bullrar dessutom. Stora vattenkraftverk kräver stora dammar och vattenmagasin. Dessa kan upplevas som en negativ påverkan på miljön.
/Fera

Solcellsystem?
Vad består ett solcellsystem av? Redo gör kortfattat för hur det fungerar.
Var är det lämpligt att använda solceller och vilka fördelar har de jämfört med andra strömkällor?
/Hannah

Sv: Solcellsystem

Hej Hannah !Du har bett oss redogöra för solceller och hur dessa fungerar som strömgeneratorer. Detta är mycket intressant och vi föreslår att Du vänder Dig till den verklige experten, Lars Andrén på:info@drivkraft.nu eller www.drivkraft.nu
/Fera

Stänga av datorerna nattetid?
Hur ska jag motivera mina medarbetare att stänga av sina datorer nattetid?
/Tobias

Sv: Stänga av datorerna nattetid

Kolla hur mycket eleffekt varje arbetsplats drar i stand-by-läge. Antag som exempel att varje arbetsplats drar  200 Watt. Med 50 arbetsplatser blir det då 10 000 Watt, dvs 10 kW. Varje timme konsumerar 10 kWh. Antag vidare att elkostnaden inklusive nätkostnad, skatter och andra avgifter uppgår till 1 kr/kWh (något högt, men det underlättar kalkylen). Varje timme kostar då 10 kr. Om utrustningarna står på 16 timmar per dygn utan att användas, kostar det 160 kronor per dygn i onödan. Om antalet arbetsdagar uppgår till 220 per år, kostar det företaget 35 200 kronor per år i bortkastade pengar. Står utrustningarna dessutom på under helgerna kostar det Dig  58 400 kronor. Nu kan Du räkna själv. Tänk om utrustningarna drar ännu mer eleffekt.
/Fera

Elenergi?
Hur mycket elenergi drar min dator per timme när den är uppkopplad?
/

Sv: Elenergi

Du har frågat FERA om hur mycket elenergi Din dator drar per timme när den är uppkopplad. Det beror på vilken effekt Din utrustning kräver. Effektbehovet står säkert angivet någonstans apparaterna. Om apparaterna t ex har en sammanlagd effekt på 200 watt, drar de under en timme 0,2 kWh. Om apparaterna står påkopplade hela dygnet drar de alltså en elenergi om 4,8 kWh. Står de påkopplade dygnet runt under ett helt år blir förbrukningen 1750 kWh i vårt exempel.
/Fera

Fossila bränslen?
Var hittar jag information om fossila bränslen?
/Alexander

Sv: Fossila bränslen

Du vill veta mycket om fossila bränslen. FERA är mest specialiserat på rationell elanvändning. Jag föreslår att Du och Din klasskamrat vänder er direkt till Svenska Petroleuminstitutet med era frågor. Institutet har adress:
info@spi.se
www.spi.se

/Fera

Hur ser Sveriges elförbrukning ut om 10 år?
Hur ser Sveriges elförbrukning ut om 10 år?
/Forsgren

Sv: Sveriges elförbrukning om 10 år

Du har ställt en fråga till FERA om vad vi tror om Sveriges elförbrukning om 10 år. Även om vi försöker effektivisera vår elanvändning tror vi att elförbrukningen ökar. Antalet människor och deras konsumtion växer. Förbrukningen är så starkt kopplat till vanliga människors sätt att leva. Titta bara på antalet elapparater i hemmen t ex datorer. Servicenäringarna växer och därmed elkonsumtionen. Moderna kontor, köpcentra, lokaler, skolor, sjukhus etc använder allt fler elapparater. Industrin försöker effektivisera elanvändningen och dess expansion kan möjligen ske till lägre specifik elförbrukning. Totalt sett tror vi dock att förbrukningen inom landet växer. Sådan är vår uppfattning. Men det finns prognoser gjorda av specialister. Vänd Dig t ex till Statens Energimyndighet: stem@stem.se och hemsidan www.stem.se
/Fera


Vad ersätter man fossila bränslen med?
Jag undrar vad man kan ersätta fossila bränslen med?
/Olof

Sv: Vad ersätter man fossila bränslen med

Du har frågat FERA om vad man ersätter fossila bränslen med och hur detta skulle gynna miljön. Fossila bränslen används huvudsakligen inom transportsektorn och för värmeproduktion. Villaolja för uppvärmning kan ersättas med el och biobränslen, vilket också sker i stor omfattning. Elen kommer huvudsakligen från kärnkraft och vattenkraft, vilka inte har några skadliga utsläpp till atmosfären. El produceras i Sverige även marginellt av olja, kol och naturgas. Däremot importeras betydande mängder fossilbaserad el från Danmark, Tyskland och Polen. Inom transportsektorn försöker man sänka bränsleförbrukningen med effektivare motorer samt genom övergång till etanolbränsle, bränsleceller och el. Bensin och Diesel är dock fortfarande helt dominerande. Att minska förbrukningen av fossila bränslen gynnar miljön och är därför en mycket viktig fråga för oss människor. Alternativen kostar mera, åtminstone på kort sikt. Detta upplevs som försämringar. Har Du ställt samma fråga till Statens Energimyndighet? Om inte, gör det. Myndigheten har adressen: stem@stem.se och hemsidan www.stem.se
/Fera


Fördelar och nackdelar med biobränslen
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med biobränslen?
/Madeleine

Sv: Fördelar och nackdelar med biobränslen

Du har ställt en fråga till FERA angående biobränslen, fördelar och nackdelar. Biobränsle är aktuellt och intressant även för el- och värmeproducenter.
Kraftvärmeverken använder allt mer biobränsle, vilket anses gagna miljön eftersom biobränslet
ingår i det naturliga kretsloppet. Nackdelarna är närmast av ekonomisk art i jämförelse med alternativa bränslen för  kraft- och värmeproduktion och alternativen kärnkraft och vattenkraft. Åtgången av fossila bränslen för hanteringen av biobränslena är också negativ för miljön. Tyvärr har vi inte samlat på oss så mycket kunskap om biobränslen. Vänd Dig till ”Biobränsleföreningen” eller Statens Energimyndighet. Den senare har adressen: stem@stem.se och hemsidan www.stem.se
/Fera

Induktion och ström från kraftverk
Var hittar jag information om induktion och ström från kraftverk?
/

Sv: Induktion och ström från kraftverk

Du har ställt en fråga till oss som handlar om induktion och ström från våra kraftverk. Du vill ha mer information och vi vill gärna förse Dig med sådan. Tyvärr är det inte möjligt att ge ett konkret svar, eftersom frågan är väldigt bred. Har Du möjlighet att precisera den  och återkomma till oss?
/Fera


Fossila bränslen i Sverige
Finns det fossila bränslen i Sverige?
/Danne

Sv: Fossila bränslen i Sverige

Om vi bortser från torv, som med tveksamhet kan betraktas som
fossilt, har vi i Sverige mycket små tillgångar på kol, naturgas och olja.
Det finns spillror av kolförekomster och små utvinningsbara oljekällor bl a

Gotland. Tillgångarna är för små för att bli kommersiella.
/Fera


Koleldade kraftverk
Var i Sverige finns det koleldade kraftverk? Var finns hamnarna som tar emot importen och varifrån importeras kolet?
/Sandra

Sv: Koleldade kraftverk
I Västerås, Stockholm, Helsingborg, Uppsala, Norrköping, Linköping och Hallsberg. Titta även på kolinstitutets hemsida för hamnar och ursprung.
/Fera

El och bensin
Hur många kilowattimmar motsvarar en liter bensin?
/Björn

Sv: El och bensin
Energiinnehållet i bensin är  = 1 kubikmeter = 8,7225 MWh.
/Fera

Adventsljus

Hur mycket drar en adventsljusstake egentligen. Det måste gå åt massor med
ström när man ser alla ljusstakar som står i fönstren inte minst på kontoren.
Hur mycket drar dom egentligen. Men det är ju väldigt trevligt i vintermörkret.
/Nettan

Sv: Adventsljus
Det är trevligt med traditionen att tända adventsljusstakar. De lyser upp i vintermörkret och är naturligtvis betydligt säkrare än ljusstakar med levande ljus. En adventsljusstake med sju ljus drar 21 Watt (7 X 3 W).

Det innebär att en sådan ljusstake kan "brinna " i nästan fyra dygn innan man når 1 kWh, det vill säga kilowattimme. En kWh el kostar knappt 20 öre. Det innebär att kostnaden för elen blir ungefär fem öre per dygn. Sen tillkommer eltansporten (kostnaden för elnätet) och elskatten (som det dessutom är moms på), men sammantaget kostar det inte mer än cirka 15 - 20 öre per dygn att ha en adventsljusstake tänd.

Dessutom anser vi på Fera naturligtvis att det här handlar om rationell elanvändning. Folk blir glada.

Önska dina vänner och din omgivning enGod Jul med elektriska juleljus!
/Fera

Åskskydd
Finns det någon utrustning som man kan koppla till elnätet så att man undviker åsknedslag?
 /John

Sv: Åskskydd
För att få ett korrekt svar på din fråga föreslår vi att du vänder dig till en expert som du hittar i telefonkatalogens gula sidor under rubriken "Åskskydd ".
/Fera

Åskskydd i vindkraftverk
Var kan jag hitta bra information om åskskydd i vindkraftverk, statistik om åsknedslag i verken.
/Nikola

Sv: Åskskydd i vindkraftverk
Föreslår att du vänder dig till energimyndigheten och ställer frågan.
Telefonnumret är 016 - 544 20 00 eller 016 - 544 2014 till informationsavdelningen.
/ Fera

Ekonomi
Jag skulle gärna få statistiska uppgifter om kärnakraftverk och fördelar och nackdelar med kärnkraft ekonomiskt sett jämfört med andra energikällor, eller tips vart jag kan finna denna info.
Tack på förhand /Karolina

Sv: Ekonomi
Föreslår att du vänder dig direkt till Sydkraft respektive Vattenfall som är de stora
kärnkraftföretagen i Sverige.
/Fera

Elbilar
Vi undar om ni har någon information om elbilar, bl a deras för och nackdelar.
/Johanna Maria

Sv: Elbilar
Den som har den senaste överblicken och data om elbilar är energimyndigheten.
Det är lätt att få kontakt med dem via www.stem.se.
/Fera

Elförbrukningsberäkning?
Jag söker efter en lista där man kan se vad det kostar att använda hushållsapparater m.m per timme. Alltså öreskostnad per timme.
/Lena

Sv: Elförbrukningsberäkning?
Eftersom elpriset varierar beroende på vilken elleverantör du anlitar, så går det inte att ge ett korrekt svar på din fråga. Vi föreslår därför att du kontaktar din elleverantör och frågar vad elen till dins olika hushållsapparater kostar.
Elpriset består av tre delar: själva elen (elektronerna), transporten (nätet) och skatten. Det är dessutom moms på skatten.
/Fera

Elproduktion
Var kan man hitta mer information om hur mycket el dom olika delarna och regionerna i
landet producerar och förbrukar i förhållande till varandra?
/Johan

Sv: Elproduktion
Om du går in på Energimyndighetens hemsida (www.stem.se) finner du en del uppgifter. Du kan också få mera detaljer från energimyndigheten som har statistik.
Du kan också vända dig dit. En annan källa är Svenska Kraftnät.
/Fera

Elstängsel mot rådjur?
Just nu har rådjuren ett dukat bord i form av rosenknoppar och andra läckerheter som vi med stor möda driver upp i våra trädgårdar. Finns det någon som har erfarenhet av elstängsel som kan hindra rådjuren. Eller finns det andra metoder?
/Bo

Sv: Elstängsel mot rådjur?
Elstängsel mot rådjur är en bra idé. Men observera att rådjur lätt hoppar över mycket höga stängsel. Sätt i så fall elstängslet nära rosorna, ungefär i höjd med rosenknopparna. Då borde det fungera. Värt försöket och en bra idé!
/Fera

Energiförbrukning.
Varför är energiförbrukningen så olika i olika delar av världen?
Varför används så olika energikällor?
/Emma

Sv: Energiförbrukning.
Att elförbrukningen är olika beror på levnadsstandard och hur mycket tung industri som finns i landet. I Sverige har vi många energikrävande industrier t ex massa- och pappers-industrin samt järn- och stålindustri. Jämfört med vårt grannland Danmark har vi en högre energiförbrukning för Danmark saknar den typen av industri. De energikällor som finns är i huvudsak fyra: solenergi - dit vattenkraft och vindkraft räknas eftersom solen driver regnen och vinden, biobränslen som ved och torn, fossila bränslen som olja, kol och naturgas och uran som är bränsle i kärnkraftverken.

Det är naturligtvis bra att ha tillgång till olika energikällor och helst ska de vara förnybara som solenergin är. Ett växande problem med fossila bränslen är att de ökar koldioxidhalten och förorsakar den så kallade växthuseffekten.
/Fera

Får man göra studiebesök på kraftverk?
Under semestern blir det alltid någon regndag då dete behövs alternativa utflyktsmål.
Kan man göra studiebesök vid kraftverk? Hur är det med kärnkraftverken´?
Är de öppna för besökare?
/Johan

Sv: Får man göra studiebesök på kraftverk?
Många av kraftverken tar gärna emot besökare. Det brukar vara både informativa och trevliga besök. De flesta brukar annonsera i lokala turistbroschyrer eller lämna information om öppettider mm i turistbyrån. Det går också bra att ringa till respektive företag.

Kärnkraftverken har besökslokaler där man tar emot besökare. Det finns även möjlighet att göra guidade turer inne i kärnkraftverket. Ring till det kraftverk du vill besöka och fråga om öppettider mm.

Trevlig semester!
/Fera

Fossila brännslen.
Jag undrar vad det finns för fördelar med fossila bränslen.
/Minna

Sv: Fossila brännslen.
Fossila bränslen innehåller mycket energi i förhållande till sin volym.
Fossila bränslen består av organiskt material, växter och djur, som under hundratals miljoner år har omvandlats till kol, olja eller naturgas.
De finns i ganska stora mängder och är förhållandevis billiga om man bortser från
skatter och miljöavgifter.
/Fera

Fossila bränslen
Jag håller på med ett skolprojekt om just fossila bränslen och jag funderar på hur fossila
bränslen fungerar. Vilka är plus och minus sidorna? Hur miljövänligt är fossila bränslen?
Tack på förhand.
/Ida.

Sv: Fossila bränslen
Fossila bränslen består av kol, olja och naturgas. Dessa har bildats för miljontals år
sedan av biologiskt material, det vill säga växter och djur.

De fossila bränslena har högt energiinnehåll och används för att få kraft (t ex en
bilmotor som drivs med besin) eller värme (t ex olja i en villapanna). Fossila bränslen kan också användas för att producera el. I Sverige används mest
vattenkraft och kärnkraft för elproduktion och mycket lite av fossila bränslen.

Fördelen är således energi-innehållet. Nackdelen är att det bland annat bildas så
kallade växthusgaser vid förbränning av kol, olja eller naturgas. Den mest omtalade är koldioxid, som man tror påverkar klimatet negativt. Andra nackdelar är att fossila bränslen innehåller svavel och en del tungmetaller.
/Fera

Jordat ?
I köket i en lägenhet byggnadsår ca1950, är ett 230V uttag utan skyddsjord monterat .
A) Var detta tillåtet på den tiden. B) måste uttaget nu bytas mot ett skyddsjordat?
OBS! köket är inte ett barkök utan ett vanligt .
/Pera

Sv: Jordat ?
Svaren på dina frågor är ja och ja. Du behöver ha ett skyddsjordat uttag i köket.
Kontakta din elektriker. Via EIO, som är medlem i Fera, hittar du din närmaste
elinstallatör. EIO hittar du här på Feras portal.
/Fera

Säkrare el
Vi har jordfelsbrytare i vårt hus men saknar en sådan i vårt sommarhus. Sommarhuset ligger ensligt och det är flera mil till närmaste elektriker. Därför blir det dyrt att anlita honom. Finns det jordfelsbrytare som man kan installera själv eller finns det något annat sätt med samma säkerhet?
/Husägare.

Sv: Säkrare el
Rådfråga din elektriker. Det finns enklare lösningar att tillgå.
/Fera

Varmvattenberedaren i vinter
Vårt fritidshus har elvärme och varmvattenberedare. Varje gång vi lämnar huset på hösten eller vintern är vi oroliga för att varmvattenberedaren ska frysa sönder om det blir fel på strömmen. Finns det något man kan göra åt det?
/Inger

Sv: Varmvattenberedaren i vinter
Varmvattenberedaren bör tömmas när ni lämnar fritidshuset för vintern. Trots att Sverige har världens säkraste elförsörjning finns alltid risken för elavbrott, till exempel till följd av stormfällningar av träd över elledningarna.

Det bästa sättet att gardera sig mot att varmvattenberedaren ska frysa sönder är därför att tömma den. På (nästan) varje varmvattenberedare finns en avtappnings-ventil. Läs i instruktionsboken hur avtappningen går till och följ dessa anvisningar. Där brukar man bland annat påpeka att man ska öppna kranarna på annat håll i huset så att det inte bildas undertryck som kan hålla kvar vatten i beredaren.

Ett bra sätt att ta reda på om man fått ut allt vatten är att mäta det och jämföra med den volym beredaren är graderad för. OBS - du måste först ha stängt vattentillförseln till huset.
/Fera